Konkurs na pracę w administracji UE

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konkurs na pracę w administracji UE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił konkurs ogólny dla administratorów (AD 5) skierowany do absolwentów uczelni wyższych. 30 marca 2017 r. rozpoczyna się rejestracja kandydatów. Aby móc wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą mieć co najmniej dyplom licencjata. Jednak aby się zgłosić, wystarczy być studentem ostatniego roku studiów. Warunkiem udziału jest otrzymanie dyplomu najpóźniej 31 lipca 2017 r.

W tym roku procedura rejestracji będzie się składać z dwóch etapów. Najpierw kandydaci zostaną poproszeni o potwierdzenie tego, że spełniają kryteria udziału w konkursie i o zadeklarowanie znajomości języków UE. Następnie będą mogli wybrać preferowane języki dla poszczególnych testów i uzupełnić pozostałe rubryki zgłoszenia.

Administratorzy z reguły zajmują się opracowywaniem kierunków polityki, wdrażaniem prawa UE, a także wykonują zadania analityczne i doradcze. Dotyczy to m.in. takich obszarów polityki, jak administracja, prawo, finanse, ekonomia, komunikacja społeczna i nauki ścisłe. Tłumacze pisemni i konferencyjni również zatrudniani są jako administratorzy.

W przypadku administratorów obowiązują grupy zaszeregowania od AD 5 do AD 16. AD 5 to pierwszy szczebel − do tej grupy zaszeregowania trafiają nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych. W przypadku stanowisk wymagających określonej specjalizacji nabór pracowników prowadzi się również do grup zaszeregowania AD 6 lub AD 7 i kandydaci muszą wykazać się kilkuletnim doświadczeniem w danej dziedzinie. Kierownicy średniego szczebla są zatrudniani w grupach zaszeregowania od AD 9 do AD 12. Kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.

Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce na stronie: epso.europa.eu


.