3rd Symposium on Weak Molecular Interaction

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 3rd Symposium on Weak Molecular Interaction

Pod koniec marca kilkudziesięciu naukowców z Austrii, Chorwacji, Czech, Danii, Japonii, Niemiec, Węgier oraz czołowych ośrodków naukowych z Polski weźmie udział w konferencji na temat najnowszych trendów dotyczących zarówno badań teoretycznych jak i doświadczalnych, w zakresie słabych oddziaływań pomiędzy molekułami i atomami. Istotnym elementem będzie pokazanie roli modelowania molekularnego do wyjaśniania i przewidywania właściwości i procesów zachodzących w nanotechnologii i biotechnologii, zarówno w przypadku mieszanin cieczy, układów biologicznie ważnych jak i w inżynierii materiałowej.

Jednocześnie spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów naukowych oraz rozwijanie współpracy. Obecna konferencja jest kontynuacją wcześniejszego spotkania w Pecs w 2013 roku, zorganizowanego przez profesora Sándor Kunsági-Máté (University of Pecs, Węgry) oraz w Tokio (profesor Koichi Iwata, Gakushuin University, 2015).

W trakcie konferencji odbędzie się również szereg wystąpień w ramach “Sesji Młodych Naukowców” i prezentacji posterowych. Konferencja odbędzie się w Opolu-Groszowicach w dniach 27 do 29 marca 2017 r. Organizatorami sympozjum są Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, University of Pécs, Pécs (Węgry), Gakushuin University, Tokyo, (Japonia) oraz Hotel-Restauracja Villa-Park, Opole-Groszowice.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.weakmolinter.hu


.