Dr Jolanta Mizera – Pietraszko z wykładami na Uniwersytecie Salford

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dr Jolanta Mizera – Pietraszko z wykładami na Uniwersytecie Salford

Zaproszenie na Uniwersytet Salford to wynik zainteresowania jakie wzbudził wykład dr Jolanty Mizery - Pietraszko z Instytutu Informatyki UO, który w sierpniu wygłosiła podczas ceremonii otwarcia 6th International Conference on Innovative Technologies (INTECH 2016) wykład plenarny zatytułowany: Translignual Text Mining for identification of Language Pair Phenomena – Translingwistyczna eksploaracja tekstu do celów identyfikacji zjawisk międzyjęzykowych.

Translingwistyczna eksploracja tekstu jest innowacyjną technologią wykorzystywaną w nauce do przetwarzania języka naturalnego, w tym do budowy wielojęzycznych baz danych, przetwarzania komputerowego tłumaczenia tekstów, pozyskiwania wiedzy kontekstowej, ekstrahowania informacji, profilowania zapytań, modelowania języka, komputerowego wykrywania kontekstów słownych, budowy zestawów testujących systemy w analizie wybranych cech lingwistycznych oraz do wielu innych celów w nauce.

Wykład spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego, w wyniku czego, dr Jolanta Mizera-Pietraszko, została zaproszona do prowadzenia cyklu wykładów dla doktorantów na Uniwersytecie Salford.


.