Uwaga kandydaci, rusza rekrutacja zimowa

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga kandydaci, rusza rekrutacja zimowa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków, na  których można rozpocząć naukę już lutym.          

Rekrutacja odbywa się na kierunki:


- Biotechnologia stosowana, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne
- Architektura krajobrazu, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne 
- Ekonomia,specjalność: Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną, II stopień   2-letnie,stacjonarne 
- Informatyka, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne
- Inżynieria środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne
- Matematyka, II stopień 2-letnie, stacjonarne
- Ochrona środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne
- Odnawialne źródła energii, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne
- Odnawialne źródła energii, II stopień 1,5-roczne, niestacjonarne  

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Najważniejsze informacje rekrutacyjne!

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję REJESTRACJA z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 12 grudnia 2016 roku, a kończy 9 lutego 2017 roku. Dokumenty można składać od 23 stycznia 2017 roku.  Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2017 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie  będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 24 lutego 2017 roku (koniec sesji poprawkowej na UO). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta!

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po rejestracji należy  dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2017 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

- Informatyka i Matematyka: rekrutacja@math.uni.opole.pl, tel. 77 452 7226 i sekretariat:

77 452 7205

- Ochrona środowiska i Architektura krajobrazu: abroz@uni.opole.pl, tel. 77 401 60 20

- Inżynieria środowiska i Odnawialne źródła energii: ratuszny@uni.opole.pl, tel. 77 401 67 00

- Ekonomia:sekekon@uni.opole.pl, tel. 77 401 69 00

- Biotechnologia stosowana: biotechnologia.rekrutacja@uni.opole.pl. Tel. 77 401 60 56

 

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

Zobacz: Najczęściej zadawane pytania | Lista kierunków | Ogólne informacje związane z rekrutacją

 


.