Kalendarz wyborczy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kalendarz wyborczy Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem wyborczym:

 • Wybory członków wydziałowych komisji wyborczych – do 18 grudnia
 • Wybory Rektora i prorektorów Uniwersytetu Opolskiego:
 1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów od 25 do 29 stycznia
 2. Sondażowe zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora – 4 lutego
 3. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora od 25 do 26 lutego
 4. Spotkanie przedwyborcze kandydatów na stanowisko Rektora – 3 marca
 5. Wybory Rektora – 7 marca
 6. Zgłaszanie kandydatów na stanowiska prorektorów – 9 marca
 7. Prezentacja kandydatów i wybory prorektorów – 17 marca
 8. * Zgłaszanie kandydatów na stanowiska prorektorów – 21 marca
 9. * Prezentacja kandydatów i wybory prorektorów – 23 marca
* Czynności wyborcze realizowane w przypadku nierozstrzygającego wyniku wyborów prorektorów w dniu 17 marca.

 • Wybory dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydziałów:
 1. Wybory członków Wydziałowych Kolegiów Elektorów od 25 do 29 stycznia
 2. Sondażowe zgłaszanie kandydatów na stanowisko dziekana – 7 kwietnia
 3. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko dziekana od 13 do 14 kwietnia
 4. Spotkania przedwyborcze kandydatów na stanowisko dziekana – 18 kwietnia
 5. Wybory dziekana – 21 kwietnia
 6. Prezentacja kandydatów i wybory prodziekanów – 27 kwietnia
 • Wybory przedstawicieli poszczególnych wydziałów
 • Do Senatu Uniwersytetu Opolskiego spośród:
 1. Profesorów i doktorów habilitowanych od 27 do 29 kwietnia
 2. Pozostałych nauczycieli akademickich od 4 do 6 maja
 3. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 4 do 6 maja
 4. Przedstawicieli studentów i doktorantów od 4 do 6 maja
 • Do rad wydziału spośród:
 1. Pozostałych nauczycieli akademickich od 4 do 6 maja
 2. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 4 do 6 maja
 3. Przedstawicieli studentów i doktorantów od 4 do 6 maja   
.