Kadencja 2016-2020

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kadencja 2016-2020
Prof. dr. hab. Marek Masnyk – dotychczasowy prorektor ds. kształcenia i studentów, został nowym rektorem Uniwersytetu Opolskiego 7 marca 2016 r. Swojego kontrkandydata, dr. Adama Szymańskiego, pokonał stosunkiem głosów 90 do 3. Frekwencja elektorów wyniosła 100 procent. Głosowało 100 elektorów, sześciu skreśliło obu kandydatów, jeden głos był nieważny.  

Na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Opolskiego zostali wybrani wszyscy kandydaci zaproponowani przez Rektora – elekta prof. Marka Masnyka. Zgodnie z §  35 – Statutu Uniwersytetu Opolskiego kadencja organów jednoosobowych trwa cztery lata. Rozpoczyna się z dniem 1 września 2016 r. i kończy 31 sierpnia 2020 r. 

Wybory prorektorów UO odbyły się 17 marca 2016 roku. Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, obecnie sprawująca tę funkcję, została wybrana na stanowisko Prorektora ds. organizacji i promocji, otrzymując 77 głosów. Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO została wybrana na stanowisko Prorektora ds. kształcenia i studentów, otrzymując 82 głosy. Dotychczasowy Prorektor ds. nauki i finansów prof. Janusz Słodczyk ponownie został wybrany na to stanowisko, otrzymując 78 głosów. Głosowało 87 spośród 100 elektorów. 


Prof. dr. hab. Marek Masnyk urodził się w 1956 r. w Namysłowie. Z naszą uczelnią związany jest od czasów studenckich. Po maturze podjął studia na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej, poprzedniczce UO. Zaraz po studiach podjął pracę na WSP. Profesor Marek Masnyk specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą polsko-niemieckiego pogranicza etniczno-językowego, problematyki Śląska w polskiej myśli politycznej a także historii społecznej i politycznej Śląska w XIX i XX wieku. Aktualnie prowadzi badania nad miejscem Śląska – historycznie ukształtowanego makroregionu na styku kilku narodów i państwowości, zróżnicowanego kulturowo i etnicznie w myśli i działalności lokalnych przywódców narodowych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 7 książek i 9 monografii. Wypromował 13 doktorów. Od dwudziestu lat kieruje Katedrą Historii Śląska w Instytucie Historii UO. Zasiada też, jako jeden z 33 pracowników naukowych, reprezentujących szkoły wyższe i placówki PAN w Komitecie Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015-2018.

Poniżej:

1. Prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego (I kadencja 2016-2020).

2. Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Prorektor ds. organizacji i promocji (I kadencja 2012-2016, II kadencja 2016-2020).

3. Prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Prorektor ds. nauki i finansów (I kadencja 2012-2016, II kadencja 2016-2020).  

4. dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Prorektor ds. kształcenia i studentów (I kadencja 2016-2020).


 

  
Prof. dr hab. Marek Masnyk
Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO
.