prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Obszar badawczy

Zarządzanie ryzykiem kursowym. Wykorzystanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca może polegać na wypracowaniu spójnego systemu zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie albo na wykorzystaniu korzystnych dla przedsiębiorstw zasad zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w relacjach z zagranicą (opodatkowanie dochodu w obu umawiających się państwach).

Kontakt

Adres e-mail: jacek.karwowski@uni.opole.pl

.