dr hab. Andrzej Ciuk

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej

Obszar badawczy

Humanistyka: literaturoznawstwo i kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego

O współpracy z przedsiębiorstwami

Wsparcie językowe i kulturowe

Kontakt

Adres e-mail: aciuk@uni.opole.pl

.