dr inż. Sławomir Stemplewski

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obszar badawczy

Analiza zdjęć mammograficznych, automatyczne wykrywanie patologii na zdjęciach.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą opierać się można na analizie dostępnych danych, a wypracowane rozwiązania będą korzystne dla obu stron.

Kontakt

Adres e-mail: sstemplewski@math.uni.opole.pl

.